Gia sư giỏi Đại học Nông nghiệp Hà Nội chuyên dạy kèm môn Toán, Sinh học, Tiếng Việt

09:56 20/11/2018

Gia sư giỏi Đại học Nông nghiệp Hà Nội chuyên dạy kèm môn Toán, Sinh học, Tiếng Việt

Nguyễn Thị Phượng

Thành tích học tập: 
- Học sinh giỏi năm lớp 12 
- Giải ba học sinh giỏi môn Sinh học cấp tỉnh năm lớp 9 
- Giải khuyến khích giải toán trên máy tính cầm tay môn Sinh Học cấp tỉnh năm lớp 12 
- Giải ba học sinh giỏi môn Sinh học cảp tỉnh năm lớp 12 
- Điểm thi đại học; 24,25 
Phương pháp dạy: 
- Thời gian dạy có thể thay đổi nhưng không thay đổi số lượng kiến thức nằm trong mục tiêu phải truyền đạt để học sinh tiếp thu tốt 
- Luôn chuẩn bị bài dạy đầy đủ trước khi bắt đầu buổi dạy 
- Đặt ra mục tiêu cho bản thân và học sinh để cả hai cùng cố gắng dat duoc trong một thời gian nhất định 
- Tao không khí thoải mái để học sinh tiếp thu bài tốt nhất có thể 
- Nhiệt tình và tâm huyết với từng bài giảng và với khả năng tiếp thu của học sinh để có cách truyền đạt dễ hiểu và nhớ lâu 
- Dạy cho học sinh bản chất của bài học chứ không dạy cho qua bài

xem hồ sơ : https://bit.ly/2BiUWke