Hệ thống quản lý văn bản điều hành EasyFile CMS

08:26 12/12/2017

Hệ thống quản lý văn bản điều hành EasyFile CMS

Ai sử dụng phần mềm EasyFile CMS? 

Bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào như các công ty dịch vụ chuyên nghiệp, giáo dục, bán lẻ, vận chuyển, giao nhận, kho bãi, nhiên liệu, kỹ thuật như ống nước, HVAC, sưởi ấm, hệ thống ống nước và điện.

Giới thiệu về EasyFile CMS

Hệ thống quản lý văn bản điều hành EasyFile CMS Một giải pháp giá cả phải chăng và đầy đủ tính năng cho phép bạn lưu trữ, truy cập, quản lý và bảo mật hầu như bất kỳ loại tệp nào.

Giá khởi điểm
$ 59.95 / tháng

Chi tiết giá
EasyFile có sẵn để mua hàng trực tiếp, hoặc kế hoạch đăng ký hàng năm

Triển khai
Cloud, SaaS, Web
Đã cài đặt - Windows

Đào tạo
Tài liệu
Hội thảo
Trực tuyến Trực tuyến